Poznejte poklady podzemí rozeseté po Zlatohorsku

Poznejte poklady podzemí rozeseté po Zlatohorsku

09.07.2020 | Letní aktivity
V pohraničním městečku Zlaté Hory před stoletími tepal čilý ruch vzkvétajícího centra. Jeho podzemí totiž vydávalo třpytivé bohatství. Slávu tamního zlatého věku připomínají mnohé, veskrze unikátní pozůstatky.

Zlato tu prý mohli těžit už Keltové. Cenný kov byl důvodem, proč se o úze- mí dlouhodobě přeli vratislavští bisku- pové s moravskými markrabaty a český- mi králi. Stejný důvod do problematické oblasti hnal německé i slovanské dobro- druhy. Do jejich každodenního života nahlédněte ve zlatokopeckém skan- zenu nedaleko Zlatých Hor. Skanzen s funkčními replikami středověkých hor- nických mlýnů je postaven podle hor- nické příručky renesančního vědce Agricoly. Společně s naučnou stezkou Údolím zlatých štol se nachází v maleb- ném údolí říčky Olešnice.

K nejzachovalejším důlním dílům vůbec patří tzv. Poštovní štola, nachá- zející se zhruba šest kilometrů od města. Při prohlídce ručně sekaných chodeb budete míjet nejeden unikátní artefakt: původní dřevěná potrubí, repliku středověkého čerpadla, špalír dřevěných polen, který za ta staletí

Bohatou sochařskou a štukovou výzdo- bou byl dotvořen sál zámecké knihov- ny, která byla se svými šesti tisíci svazky hraběcí chloubou. Stejně tak byl bohatě dekorován tzv. Dešťový pokoj, ve kte- rém byly nejen pro potěchu Hodice umístěny vodní hříčky. V přilehlém par- ku inspirovaném trendy zahradního umění z Anglie bylo rozmístěno na tisí- ce objektů: čínské chrámy, pagody, gotické zříceniny. Na zámku působilo divadlo, opera, balet, zámecká kapela. Konaly se zde proslulé slavnosti, kon- certy a ohňostroje. U mecenáše umění Alberta Hodice působil slavný Karl Ditters von Dittersdorf z Javorníku, navštěvovali ho snad všechny osobnos- ti moravského osvícenectví, dvakrát jej v Rudolticích navštívil pruský král Bedřich II., na jehož dvoře v Postupimi nakonec hrabě dožil. Není divu, že Hodic byl obdivovanou osobností a inspirací pro mnohá literární díla a románové postavy.

dočista zkameněl. A nakonec spatříte doslova fascinující podívanou, kterou na zdech štol vyčarovala sama příroda. Také podzemí Příčného vrchu je pro- špikováno skrz naskrz štolami a jeho lesy protkány terénními, až bizardními nerovnostmi. Na dobrodružnou výpra- vu do historie těžby zlata a barevných kovů pod touto horou se vydejte pro- střednictvím Údolské hornické nauč- né stezky nad osadami Horní a Dolní Údolí.

A nakonec na vlastní kůži, resp. dech, vyzkoušejte jiný poklad zdejšího podze- mí. Po telefonické domluvě ve zlato- horském Sanatoriu Edel nechte působit blahodárné mikroklima podzemních štol na vaše zdraví. Vždyť se tam léčil i Leoš Janáček nebo Franz Kafka.

Počasí
20.1 °C
Webkamery
Ubytování
Slevová karta Yescard
Doprava v Jeseníkách
SOS